فصل پنجم حس و حرکت سال دوم دوره اول متوسطه هشتم

حجم فایل : 3.6 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 19
بنام خدا
فصل پنجم : حس و حرکت سال دوم دوره اول متوسطه(هشتم)
اندام حسی : اندام هایی که در اثر محرک خاصی را دریافت و به پیام عصبی تبدیل می کند
گیرنده حسی : همان نورون ها یا گیرنده عصبی هستند که پیام محرک را دریافت کرده و به پیام عصبی تبدیل کرده و انتقال می دهند چشم : چگونگی دیدن اجسام

سلول های گیرنده چشم در لایه ی شبکیه مخروطی حساس به نورهای اصلی قرمز و سبز و آبی
استوانه ای دید در تاریکی
مرکز حس بینایی در قسمت پس سری قشر مخ قرار دارد چشم : ساختمان چشم مرکز شنوایی در قسمت گیجگاهی قشر مخ قرار دارد گوش بینی مرکز حس بویایی در جلوی نیمکره های مخ است
آیا وجود حس بویایی مفید است ؟ زبان گیرنده های چشایی روی زبان و دیواره های دهان قرار دارند و مواد غذایی پس از حل شدن در بزاق روی این گیرنده ها قرار می گیرند و پیام عصبی ایجاد می کنند و به قشر مخ می فرستند پوست دستگاه حرکتی چگونه حرکت می کنیم دستگاه حرکتی
دستگاه عصبی اسکلت
ماهیچه اسکلت مجموع استخوان و غضروف و اتصالات بخش زنده است
غضروف با جذب مواد معدنی مثل کلسیم و فسفر سخت به استخوان تبدیل می شود
فکر میکنید وظایف استخوان در بدن چه باشد؟ ساختمان استخوان ماده زمینه ای : بافت پیوندی
ماده درونش : رشته های پروتینی و مواد معدنی غضروف نوک بینی – لاله گوش – محل اتصال
نرم و قابل انعطاف و مانع اصطکاک استخوان ها
رباط : بافت پیوندی محکم که استخوان ها را در محل مفصل متحرک بهم وصل می کند محل ویژگی انواع مفصل ماهیچه ساختار عملکرد ماهیچه اسکلتی پایان...