خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه بازنمایی در علوم اجتماعی با فرمت docx در قالب 63 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

 کارکرد اساسی و بنیادین رسانه‌ها عبارتست از بازنمایی واقعیتهای جهان خارج برای مخاطبان واغلب دانش و شناخت ما از جهان بوسیله رسانه‌ها ایجاد می‌شود و درک ما از واقعیت بواسطه و به میانجی‌گری روزنامه‌ها، تلویزیون، تبلیغات و فیلمهای سینمایی و ... شکل می‌گیرد. رسانه‌ها جهان را برای ما تصویر می‌کنند. رسانه‌ها این هدف را با انتخاب و تفسیر خود در کسوت دروازبانی و بوسیله عواملی انجام می‌دهند که از ایدئولوژی اشباع هستند... آنچه ما به مثابه یک مخاطب از آفریقا و آفریقایی ها، صرب ها و آلبانیایی تبارها، اعراب و مسلمانان و ... می دانیم ناشی از تجربه مواجهه با گزارش ها و تصاویری است که بواسطه رسانه‌ها به ما ارایه شده‌است. 
 

 

 

فهرست مطالب

2-2 مرور مفهومی 

2-2-1  بازنمایی

2-2-1 استراتژی‌های بازنمایی

2-2-2  نشانه شناسی

2-2-3  جنسیت

  مرور تجربی

2-4  مرور نظری

2-4-1  نظریه بازنمایی  

2-4-2  استراتژی‌های بازنمایی

منابع